GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 18 Ağu 2023

AB, SKDM geçiş aşaması raporlama kurallarını yayımladı.

AB Komisyonu, 1 Ekim 2023’te başlayıp 2025'in sonuna kadar sürecek olan geçiş aşamasında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (CBAM) uygulanmasına ilişkin kuralları kabul etti. Yayınlanan Uygulama Tüzüğü, SKDM ürünlerinin AB ithalatçıları için geçiş raporlama yükümlülüklerinin yanı sıra SKDM ürünlerinin üretim süreci sırasında salınan gömülü emisyonların hesaplanmasına yönelik geçiş metodolojisinin detaylarını vermektedir. SKDM’nin geçiş aşamasında ithalatçılar, herhangi bir mali düzenleme ödemeden yalnızca mekanizmaya tabi ithalatlarında yer alan emisyonları raporlamak zorunda kalacaklardır. Bu, işletmelerin öngörülebilir bir şekilde hazırlanmaları için yeterli zamanı sağlarken, aynı zamanda kesin metodolojinin 2026 yılına kadar ayarlanmasına da izin verecektir.

Ayrıntılar...

 

SKDM Uygulama Tüzüğü’ne ulaşmak için; https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/C_2023_5512_1_EN_ACT_part1_v6.pdf

AB ithalatçıları için hazırlanan SKDM rehberine ulaşmak için; https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf

AB dışında SKDM ürünleri üreten tesisler yönelik hazırlanan rehbere ulaşmak için; https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_non-EU%20installations.pdf