GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 22 Kas 2023

AB, Yeşil Tahvil Standardı Tüzüğünü kabul etti.

AB Konseyi tarafından, AB'nin sürdürülebilir büyümeyi finanse etme ve iklim açısından nötr, kaynak verimli bir ekonomiye geçiş stratejisinin uygulanmasında bir sonraki adım olan çevresel açıdan sürdürülebilir tahviller için 'Avrupa yeşil tahvili' adını kullanmak isteyen tahvil ihraç edeceklere yönelik tek tip gereklilikleri ortaya koyan  Avrupa Yeşil Tahvil Standardı Tüzüğü  kabul edildi.​ Tüzük, çevresel açıdan sürdürülebilir tahvilleri için 'Avrupa yeşil tahvili' veya 'EuGB' adını kullanmak isteyen tahvil ihraççılarına yönelik tek tip gereklilikleri ortaya koyarken, çevresel açıdan sürdürülebilir tahviller, yeşil teknolojiler, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği ile sürdürülebilir ulaşım altyapısı ve araştırma altyapısına ilişkin yatırımların finansmanında temel araçlardan biridir.

Avrupa yeşil tahvillerinin, sürdürülebilir faaliyetler için AB sınıflandırmasıyla uyumlu hale getirilmesi ve böylece küresel olarak yatırımcıların kullanımına sunulması planlanmaktadır. Avrupa yeşil tahvillerinden elde edilen tüm gelirlerin, ilgili sektörlerin zaten kapsanması koşuluyla, sürdürülebilir faaliyetlere ilişkin AB taksonomisine uygun ekonomik faaliyetlere yatırılması gerekecektir. Tüzüğün yürürlüğe girdikten 12 ay sonra uygulanmaya başlayacağı belirtilmektedir. 

Ayrıntılar...