GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 25 Ağu 2023

"SKDM'nin TR Ekonomisine Potansiyel Etkileri” raporu yayımlanmıştır. 

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile farklı AB ETS ve ulusal karbon fiyatlandırma senaryoları altında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) genel olarak Türkiye ekonomisi ve belirli sektörler üzerindeki etkilerinin öngörüldüğü “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye Ekonomisine Potansiyel Etkileri” isimli rapor yayımlanmıştır.  Rapora göre tabloda demir-çelik sektörünün SKDM’den en çok etkilenecek, çimento sektörünün ise en çok etkilenecek ikinci sektör olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye, kendi ETS'sini uygulayarak, SKDM masraflarını dolaylı olarak üstlenmek yerine bu maliyetleri ETS gelirleri olarak içselleştirebilecek ve bunlar da daha düşük karbon emisyonu ile üretim teknolojilerinin seçimi ile AB ile ticaretimizde ihracatçılarımıza rekabetçilik konusunda bir adım önde olma fırsatı sağlayacağı raporda belirtilmektedir. AB'ye ihraç edilen hedef ürünlerdeki gömülü Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları dikkate alınarak 75 Avro/tCO2e'lik bir SKDM ücreti varsayıldığında sanayiye yönelik potansiyel yıllık SKDM maliyetleri 2027 yılında 138 milyon Avroya ulaşmaktadır. Öte yandan SKDM ücretinin 150 Avro/tCO2e'ye yükselmesi halinde bu maliyetler 2032 yılına kadar yıllık 2,5 milyar Avroya yükselebileceği tahmin edilmiştir. Bu da zaman içinde kapsanan sanayi kolları için artan bir SKDM ücreti yüküne sebep olmaktadır. Türkiye'nin 20 Avro/tCO2e'lik bir ulusal karbon fiyatı uygulaması durumunda, potansiyel SKDM maliyetleri 2027 yılında yılda 56 milyon Avroya düşecektir. 50 Avro/tCO2e düzeyinde daha yüksek bir ulusal karbon fiyatı senaryosunda, SKDM maliyetleri 2032 yılına kadar yıllık 1,08 milyar Avroya düşecektir; yani SKDM maliyetleri 1,5 milyar Avro azalacaktır.

Ayrıntılar: