GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 12 Eyl 2023

"Taksonomi Çerçeve Dokümanı" yayımlandı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Taksonomi Çerçeve Dokümanı yayımlandı. Dokümanda Taksonomi, AB Taksonomisi ve Sürdürülebilirlik Raporlamaları kavramlarından, Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi ve Türkiye’de yürütülen Taksonomi Hazırlık Faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Raporda yürütülen faaliyetler altında bahsedilen ve hazırlıkları 2022 yılında başlayan Türkiye'de Raporlama Kılavuzlarının Hazırlanması ve Yeşil Taksonominin Potansiyel Kullanıcılarının ve Faydalanıcıların Belirlenmesi” projesiyle, Türkiye’nin iklim hedefleri doğrultusunda kullanılacak Ulusal Taksonomi konusunda teknik kapasitenin güçlendirilmesi amaçlandığı belirtilmektedir. Ayrıca Proje ’de taksonomiye ilişkin küresel uygulamalar ve örneklerin analiz edilmesi; yeşil taksonominin potansiyel kullanıcılarının analizi ve tanımlanması; taksonomiye ilişkin raporlama ve açıklama standartlarının analizi ve çalıştayların düzenlenmesine ilişkin çeşitli bileşenler yer almaktadır. Diğer bir yürütülen faaliyet olarak ise Ulusal taksonomi hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ülkemizde ulusal ve uluslararası alanda iklim ve diğer sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi, sürdürülebilir yatırımlara finansman akışının teşvik edilmesi ve piyasada sürdürülebilir aktivitelerle ilgili şeffaflığın sağlanması amacıyla Taksonomi Teknik Uzman Grubu’nun kurulduğu belirtilmiştir.

 

Ayrıntılar: