GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 23 Şub 2024

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye'nin toplam ihracatı içinde yüzde 40'ın üzerinde olması nedeniyle, dış ticarette Türkiye'nin en önemli partneri olan Avrupa Birliği (AB) ile gelecek dönemde ticaretin kurallarını sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm belirleyecek olup, Türkiye'nin ihracatının bu dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına, ihracatçıların konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir destek sağlanması amacıyla, Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'yle, ihracatçı firmaların, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerinin sağlanabilmesi için farkındalık oluşturulması, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Söz konusu destekle, ihracatçı firmaların, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerini sağlayabilmeleri için farkındalığın oluşturulması, mevcut durum analizinin yapılması, bu durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin bu hedefleri doğrultusunda, şirketlerce alınan danışmanlık hizmeti giderleri, 5 yıl süresince, %50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar Ticaret Bakanlığı tarafından destekleneceği belirtilmiştir.

 

Ayrıntılar...

 İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191)